Modlitwy i przekleństwa - modlitwaCzy kiedykolwiek zadałeś pytanie, dlaczego modlitwa nie działa? Dlaczego czasami wydaje się, że Bóg nas ignoruje, kiedy modlimy się do niego. Wielu modliło się, aby Bóg interweniował i rozwiązał problem, z którym walczą, ale czasem pozorna odpowiedź Boga jest milczeniem.

Przez dziewięć dni zwracamy się do Niebiańskiego Ojca, poprzez Jego Syna i Zbawiciela naszego Jezusa i prosimy go, aby wypełnił wszystkich ludzi na ziemi niebiańską mądrością, władzą i łaską. Będziemy prosić Ojca Niebieskiego, aby umocnił i chrzcił ludzi zamieszkujących ziemię, Duchem Świętym. Abyśmy mogli żyć w swoim żywotnym życiu, gdzie niektórzy zapomnieli o Tobie Boże, a nawet odrzucili wiarę w Twą moc.

Faktem jest, że nasze modlitwy są często utrudniane. Są chwile, kiedy wydaje się, że nasze modlitwy sięgają danego pułapu i nie idą dalej; Kiedy kładziemy się twarzą w dół na podłodze i czujemy, że nasze modły nie wzrastają wyżej niż włókna dywanu. Choć możemy być pewni, że Bóg słyszy nasze modlitwy, czasami zdecyduje się nie słuchać ani nie odpowiadać. W tym krótkim artykule przekazana jest prawda, dla której Bóg może nie słuchać naszych modlitw. Mogą również istnieć inne sposoby, w których przeszkodą są nasze modlitwy, ale zawiera ona najbardziej prawdopodobne i znaczące sposoby.

Komentarze